Bli akroflyger

Aerobatic Club of Norway er en klubb som er ment å samle alle som driver med eller eller er interessert i aerobatics her i landet. Hovedaktiviteten er konkurranseflyging, men alle som snur et fly på hodet er velkommen og oppfordres til å melde seg inn. Klubben er tilsluttet NLF, er representert i aerobaticskommiteen og er norsk chapter i IAC.

Tor André Fusdahl

Klubben ble startet for omtent 20 år siden av konkurranseflyger Tor A. Fusdahl. Tor har gjort et stort arbeid for å fremme aerobaticsvirksomheten. Formannvervet er overtatt av Thore Thoresen. , og har både sosiale og faglige sider.

I tillegg til å promotere aerobatics som sådan ønsker vi også skape sunne holdninger og øke sikkerheten i aerobatics, både tilsiktet acro og hindring av og takling av utilsiktet tap av kontroll. Et samhold mellom de aktive hvor kunskap fra de erfarne strømmer over til novisene er en viktig del av dette.

Er du interessert i aerobatics, meld deg inn her.

eller via webmaster