Bli akroflyger

Aerobatic Club of Norway er en klubb som er ment å samle alle som driver med eller eller interessert i aeobatics her i landet. Hovedaktiviteten er konkurranseflyging, men alle som snur et fly på hodet er velkommen og oppfordres til å melde seg inn. Klubben er tilsluttet NAK, er representert i aerobaticskommiteen og er norsk chapter i IAC.

Tor André Fusdahl

Klubben ble startet for omtent 20 år siden av konkurranseflyger Tor A. Fusdahl. Tor har gjort et stort arbeid for å fremme aerobaticsvirksomheten. Formannvervet er overtatt av Thore Thoresen. Møter holdes med ujevne mellomrom, og har både sosiale og faglige sider. Ellers møtes vi jo rundt på flyplasser om sommeren.

I tillegg til å promotere aerobatics som sådan ønsker vi også skape sunne holdninger og øke sikkerheten i aerobatics, både tilsiktet acro og hindring av og takling av utilsiktet tap av kontroll. Et samhold mellom de aktive hvor kunskap fra de erfarne strømmer over til novisene er en viktig del av dette.

Er du interessert i aerobatics, meld deg inn.

Aerobatics Club of Norway
c/o Thore Thoresen
Brenneveien 41A, 1339 Vøyenenga

eller via webmaster