Sikkerhetsseminar 11/2 kl.18-21 KFF-lokaler, Kjeller

Hei alle.
Da starter vi opp 2015 sesongen med ett sikkerhetsseminar.
1) Tidspunkt: onsdag 11.feb kl 18-21
2) Sted: KFF lokaler på Kjeller.

3) Temaer:
a. Gjennomgang av noen ulykker og hendelser som er relevante for oss.

b. Kort orientering om funn og konklusjoner fra propellerhendelse med
LN-KAP. Helge Storflor forteller om hendelsen.

c. Interaktiv risikovurdering. Foreta en gjennomgang sammen med
seminardeltakerne av vår aktivitet med hensyn på å identifisere
faremomenter og analysere disse, samt diskutere kompenserende tiltak.
Hensikt er å bevisstgjøre deltakerne på faremomentene og anspore til en
mer systematisk tilnærming og håndtering. Aktuelt Risikoanalyseverktøy
vil bli sendt ut til deltakerne på forhånd/lagt ut på ACN hjemmeside.

Vel møtt!
Morten Belstad
Leder ACN

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.