REFERAT FRA ÅRSMØTE i ACN 2013 – 12.12.13

ACN-styre 2014
Nyvalgt styre i ACN

1.GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Godkjent – det var 15 medlemmer tilstede.
2.VALG AV MØTELEDER
Ulrik Hasle
3.VALG AV REFERENT
Morten Belstad
4. VALG AV PROTOKOLLUNDERSKIVERE
* Ivar Dyrdal
* Thore Thoresen
5. BEHANDLING AV ACN REVIDERT REGNSKAP FOR 2013
Christian Falck redegjorde for regnskapet. Regnskapet er ikke revidert.
Regnskapet godkjennes hvis revisor ikke har innvendinger – revideres av Kåre Smith.
6. BUDSJETT FOR 2014
Avhenger av støtte fra NLF. Søknad på kr. 80,000,- er under behandling.
7. INNKOMMENDE FORSLAG
TRENINGSAMLINGER 2014
* Gullknapp 4-6 april ?
* Starmoen 25-27 april
* Trysil 30 mai- 1 juni
* Leirin 13-15 juni
KONKURRANSER
* NM 26-29 juni Eggemoen
* VM i Advanced 7-16 August i Slovakia
* Nordisk i Sverige 28-31 august (plass ikke avklart)
TEMADAG
* 15. Februar. Dommer/assistenter/ konkurransepiloter
FLYSTEVNER
* 11. Mai Kjeller
* 21-22 juni Værnes
8. VALG AV STYRE (valgkomité Roar Johnsen og Helge Storflor)
* Formann Morten Belstad
* Nestformann Thore Thoresen
* Kasserer Christian Falck
* Styremedlem Ivar Dyrdal
* Styremedlem Ulrik Hasle
* Styremedlem Steinar Østby
9. Valg av valgkomité
* Roar Johnsen
* Helge Storflor
10. Representanter i CIVA
* Thore Thoresen
* Ivar Dyrdal

Ivar Dyrdal  –   Thore Thoresen

Referent
Morten Belstad

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Styre-/årsmøter. Bokmerk permalenken.